Home

Rabo-2007-06-12-Ledcom064-199x300Deze website is ontwikkeld om belangstellenden inzicht te geven in de activiteiten die ik op muziekgebied onderneem.

Geschreven

Vrijwel dagelijks schrijf ik in opdracht van concertorganisaties programmatoelichtingen bij de concerten die zij organiseren, cq uitvoeren. Zie Concertintroducties.

Enkele voorbeelden van gesprekken die ik heb gevoerd met artiesten staan onder het hoofd Interviews.

Onder het kopje Muziekrecensies staan beoordelingen van uitvoeringen die door mij zijn bijgewoond.

De pagina’s Artikelen bevatten teksten over muzikale onderwerpen die in diverse bladen zijn gepubliceerd.

In de loop der jaren heb ik enkele boeken over bedrijfskundige onderwerpen geschreven die door Kluwer zijn uitgegeven. De titels en korte samenvattingen van de inhoud staan vermeld onder het kopje Boeken.

Gesproken

Graag vertel ik over klassieke muziek.  Iedere tweede dinsdagochtend  van de maand verzorg  ik voor geïnteresseerden in Muiderberg een thema-ochtend. Het programma van het lopende seizoen staat gepubliceerd onder het hoofd Cursusprogramma’s .

Een overzicht van alle onderwerpen waarover ik in de afgelopen jaren lezingen heb gegeven is opgenomen op de pagina Lezingen.

Enkele voorbeelden van oefeningen die ik geef in het luisteren, onderscheiden en herkennen van klassieke muziek zijn gerubriceerd onder het kopje Muziekspelletjes

Muziekreizen

Mijn derde activiteit op het gebied van klassieke muziek was het organiseren van exclusieve muziekreizen. Enkele fotoreportages doen verslag. Op de pagina Agenda informeerde ik mijn muziekvrienden over de reizen die in voorbereiding c.q aanstaande waren.

Muziekverzameling

De foto’s op de pagina Collectie geven een inkijkje in mijn cd-verzameling. Onder het hoofdje Aangeboden is een lijst opgenomen van cd’s die momenteel in de aanbieding zijn.  Het zijn geen afdankertjes, maar merendeels  per abuis dubbel aangeschafte cd’s.