Vergoedingen

Maak van je hobby je vak heb ik in de inleiding geschreven.  Dat betekent niet  dat ik na mijn pensionering  nog streef naar het verwerven van inkomen uit de activiteiten op muziekgebied. Wanneer ik een vergoeding vraag is dat ter dekking van gemaakte kosten, zoals het verzamelen van cd’s,  de abonnementen op tijdschriften, het recht van toegang tot een on line muziekencyclopdie, etc.   

In beginsel zijn de teksten die ik reeds voor concertorganisaties en uitvoerenden heb geschreven gratis voor derden beschikbaar. Voorwaarde is dat toestemming aan de schrijver wordt gevraagd en dat de naam van de auteur wordt vermeld.

Nieuwe teksten voor concertorganisaties  en uitvoerenden produceer ik tegen een in onderling overleg overeen te komen vergoeding.