Vergoedingen

Maak van je hobby je vak heb ik in de inleiding geschreven.  Dat betekent niet  dat ik na mijn pensionering  nog streef naar het verwerven van inkomen uit de activiteiten op muziekgebied. Wanneer ik een vergoeding vraag voor cursussen en lezingen is dat ter dekking van gemaakte kosten, zoals zaalhuur, koffie, thee en een koekje, kopieën van teksten die aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld, reis-en verblijfkosten van de inleider, etc.